Strona internetowa

Instytut Rozwoju Zrównoważonego poszukuje wykonawcy do zaprojektowania i wykonania strony internetowej. Zamównienie dotyczy Projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.