Dostawca usług cateringowych

Instytut Rozwoju Zrównoważonego z siedzibą w Koszalinie poszukuje, w związku z realizacją projektu ,,NASA Nasza Akademia Seniora Aktywnego” w ramach programu ASOS 2014-2020, dostawcy usług cateringowych na zajęcia szkoleniowe. Wymagane doświadczenie w realizacji obsługi i projektów. Termin realizacji projektu NASA: maj 2015 – grudzień 2015. Oferty wraz z załączonym cennikiem i referencjami prosimy przesłać na adres: irzkoszalin@gmail.com do dnia 8 maja do godz. 16:00.