Koordynator projektu

Instytut Rozwoju Zrównoważonego z siedzibą w Koszalinie poszukuje, w związku z realizacją projektu ,,NASA Nasza Akademia Seniora Aktywnego”, w ramach programu ASOS 2014-2020, osoby na stanowisko koordynatora/ki projektu. Wymagane wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania projektami oraz doświadczenie w realizacji projektów. Termin realizacji projektu NASA: maj 2015 – grudzień 2015 r. Oferty wraz z załączonym CV prosimy przesyłać na adres: irzkoszalin@gmail.com do dnia 8 maja do godz. 16:00.