Rozpoczynamy nabór organizacji pozarządowych do projektu „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora” 📣⏳

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w projekcie pt.: „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – CRSO ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych z Koszalina i powiatu koszalińskiego.