Zamówienie nr 02/2020

Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców działań  w ramach projektu „Senior-Lider” sfinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  na lata 2014-2020.  ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Instytut  Rozwoju Zrównoważonego 75-632 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 12/1a   dane: Nr KRS: 0000357049 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferent powinien przygotować ofertę do niniejszego...