Rozpoczynamy nowy moduł w projekcie „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora” 🔊

Liderzy organizacji NGO z powiatu koszalińskiego rozpoczęli nowy moduł warsztatowy „E-marketing w 3 sektorze” w ramach projektu „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora”. Przypominamy, że projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności-CRSO ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.