Na zewnątrz upały, a my się uczymy w ramach projektu „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora” 😎

Upały nadal panują niepodzielnie nad Bałtykiem, a my szkolimy się z technik IT w działalności organizacji pozarządowych. Zajęcia w podgrupach prowadzone są także z warsztatu marketingowego. Działamy tak w ramach projektu pt. „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora”, który finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, na bazie Programu Rządowego FIO. Nie ma to jak jak robić przyjemne z pożytecznym, w przemiłym towarzystwie w dodatku 🙂