Fundraising dźwignią rozwoju NGO 🎁

Kolejne warsztaty „Fundraising dźwignią rozwoju NGO” w ramach projektu pt. „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora”, to obok prac nad pisaniem wniosków konkursowych (nie ma już organizacji, która nie próbuje w tym swoich sił), pisanie przekonujących listów do darczyńców. Trener – fundraiser przekonuje  nas, że nie ma takiego sponsora, którego nie...

Nasz akcja w ramach zajęć „Fundraising dźwignią rozwoju NGO” 🖥

Dołączamy się do akcji dobroczynnej z okazji 5-cio lecia Europejskiej Szkoły Informatyki (ESI – www.esikoszalin.pl). Celem  ESI jest uzbieranie 11.400 zł. do 15 października na pokrycie kosztów rocznego kursu programowania komputerowego dla 3 dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Kandydatów wskaże Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Wpłaty na...

Fundraising dźwignią rozwoju NGO – zajęcia w ramach projektu pt. „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora”

Szanowni Państwo! Jeżeli jesteście zainteresowani pozyskiwaniem pieniędzy na działalność Waszej organizacji, to ta propozycja jest dla Was. Rozpoczynamy szkolenia warsztatowe pt. „Fundraising dźwignią rozwoju NGO”*), które będą obejmowały: Fundraising projektowy – m.in. wyszukiwanie i pozyskiwanie środków na działalność organizacji, planowanie procesu pozyskiwania środków m.in: środki krajowe, samorządowe, unijne i mniej...

FUNDRAISING w projekcie „Wzrost kompetencji 3 sektora”

Rozpoczęliśmy ostatni moduł „Fundraising dźwignią rozwoju NGO” w projekcie „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora”. W ramach tych warsztatów organizacje uczą się m. in. wyszukiwać i pisać wnioski o dofinansowania dla swojej działalności z różnych źródeł. Ponadto, dowiadują się na czym polega filantropia lub jak napisać list do darczyńcy. Poniżej kilka...