FUNDRAISING w projekcie „Wzrost kompetencji 3 sektora”

Rozpoczęliśmy ostatni moduł „Fundraising dźwignią rozwoju NGO” w projekcie „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora”. W ramach tych warsztatów organizacje uczą się m. in. wyszukiwać i pisać wnioski o dofinansowania dla swojej działalności z różnych źródeł. Ponadto, dowiadują się na czym polega filantropia lub jak napisać list do darczyńcy. Poniżej kilka wniosków które już udało się napisać i złożyć przez niektóre organizacje, do programu „Społecznik”. Z jakim skutkiem, wkrótce się dowiemy.