Fundraising dźwignią rozwoju NGO – zajęcia w ramach projektu pt. „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora”

Szanowni Państwo!

Jeżeli jesteście zainteresowani pozyskiwaniem pieniędzy na działalność Waszej organizacji, to ta propozycja jest dla Was. Rozpoczynamy szkolenia warsztatowe pt. „Fundraising dźwignią rozwoju NGO”*), które będą obejmowały:

  • Fundraising projektowy – m.in. wyszukiwanie i pozyskiwanie środków na działalność organizacji, planowanie procesu pozyskiwania środków m.in: środki krajowe, samorządowe, unijne i mniej popularne np. fundacji prywatnych, granty bezpośrednio zarządzane przez KE, przyznawane przez wielkie korporacje (np. Google Grants), źródła finansowania, metodologia przygotowania projektów np. FIO, ASOS, RPO WZ, Społecznik, PO WER, aktualne terminy dotacyjne itd.
  • Zarządzanie projektami w NGO – koordynacja, monitoring i ewaluacja projektu, planowanie i realizacja wskaźników projektowych, efektywna kontrola zasobów i sprawne zarządzanie ryzykiem projektu, zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji, zasady ochrony danych osobowych w projekcie, sprawozdawczość realizacji projektu – wniosek o płatność, przejrzystość i konkurencyjność wydatków, ponoszenie wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, prawidłowe dokumentowanie procedur – kontrola projektów, najczęściej popełniane błędy, studia przypadków.
  • Fundraising pozaprojektowy – jak zacząć fundraising w organizacji, arsenał narzędzi fundraisingowych i ich praktyczne zastosowanie, w tym skuteczny list do darczyńcy, pozyskiwanie sponsorów i darczyńców biznesowych, w tym 7 elementów oferty sponsorskiej i pakiety sponsorskie, trendy, dobre praktyki i najczęstsze błędy w fundraisingu. Zdrowe finanse organizacji – jak dywersyfikować, stabilizować i powiększać budżet z roku na rok.
  • Kampanie fundraisingowe – nowoczesne mechanizmy angażowania internautów, połączone z błyskawicznymi płatnościami online: aukcje i sklepy dobra (np. serwisy: zrzutka.pl, siepomaga.pl, pomagam.pl, wspieram.to), aplikacje na Facebooka (np. Donate a Photo, Charity Miles, Ovenbits), crowdfunding, zbiórki na Facebooku, platformy peer-to-peer.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, a materiał realizowany będzie w oparciu o praktyczne przykłady, dokumenty i aplikacje.

Serdecznie zapraszamy Państwa na zajęcia warsztatowe do siedziby Instytutu Rozwoju Zrównoważonego, przy ul. Wyspiańskiego 12/1a w Koszalinie, w każdy wtorek w godz. 12:00 – 13:30. Zajęcia będą trwały do końca października.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach i uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 726 531 002, pon-pt w godz. 10:00 – 16:00.

*) Moduł realizowany jest w ramach projektu „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.