Nasz akcja w ramach zajęć „Fundraising dźwignią rozwoju NGO” 🖥

Dołączamy się do akcji dobroczynnej z okazji 5-cio lecia Europejskiej Szkoły Informatyki (ESI – www.esikoszalin.pl). Celem  ESI jest uzbieranie 11.400 zł. do 15 października na pokrycie kosztów rocznego kursu programowania komputerowego dla 3 dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Kandydatów wskaże Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Wpłaty na...