Nasz akcja w ramach zajęć „Fundraising dźwignią rozwoju NGO” 🖥

Dołączamy się do akcji dobroczynnej z okazji 5-cio lecia Europejskiej Szkoły Informatyki (ESI – www.esikoszalin.pl). Celem  ESI jest uzbieranie 11.400 zł. do 15 października na pokrycie kosztów rocznego kursu programowania komputerowego dla 3 dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Kandydatów wskaże Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Wpłaty na konto akcji charytatywnej można dokonywać na rachunek Europejskiej Szkoły Informatyki w Santander Bank Polska S.A. nr
61 1090 2590 0000 0001 3294 6129
Wspierając ESI pomagasz dzieciom zdobyć najlepiej płatny zawód świata.

Z okazji obchodów 5-cio lecia Europejskiej Szkoły Informatyki ogłaszamy akcję charytatywną o nazwie: Zbieramy na darmowy kurs programowania komputerowego dla dzieci