29 kwietnia – Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Dbanie o prawa Seniorów to sposób na zapewnienie praw w przyszłości młodym. Dlatego dziś jak nigdy solidarność międzypokoleniowa jest tak ważna.

29 kwietnia obchodzony jest Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Został ustanowiony w 2011 roku przez Komisję Europejską, by promować porozumienie międzypokoleniowe wśród mieszkańców Europy. Ten dzień w tym i ubiegłym roku ma szczególne znaczenie. Szczególnie ostatni czas pokazał nam wiele przykładów solidarności międzypokoleniowej.

W tym dniu należy przede wszystkim dostrzec Seniorów. Dziś są oni grupą wymagającą wsparcia i na ich rzecz działają przedstawiciele młodszych pokoleń. Mimo, że Seniorzy pozostają w izolacji dbając o swoją bezpieczeństwo, chcą także działać na rzecz innych – szyją maseczki, czytają bajki i umieszczają nagrania w Internecie, by umilić kwarantannę najmłodszym. Paradoksalnie, czas pandemii stał się szansą na nawiązanie kontaktów z osobami, z którymi na co dzień trudno było się spotkać – z powodu obowiązków zawodowych, szkoły, poświęcania czasu najbliższym.

Sytuacja pandemii pokazuje, że wzajemne wspieranie się osób młodych i starszych oraz wspólna gotowość do współpracy jest niezwykle istotna w skutecznym przezwyciężaniu zagrożenia. W tych trudnych warunkach możemy pokazać co oznacza solidarność międzypokoleniowa.

Źródło: 
https://cam.waw.pl/centrum-aktywnosci-miedzypokoleniowej/aktualnosci/dzien-solidarnosci-miedzypokoleniowej/