Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój został zdefiniowany w Raporcie Brundtland z 1987 r. Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna przyszłość” jako „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Zrównoważony rozwój oznacza zatem, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych. Model takiej gospodarki zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone przez człowieka) oraz jakością życia (w tym zdrowiem człowieka). [pl.wikipedia.org] W tym sensie „zrównoważony” oznacza dla nas „harmonijny”. Tym się zajmujemy.

Dystansujemy się od późniejszych interpretacji tego pojęcia i od wykorzystania go w ideologii klimatyzmu, koncepcji „społeczeństwa otwartego” czy Wielkiego Resetu. Niektóre zastosowania idei rozwoju zrównoważonego stanowią nadużycie lub są wręcz szkodliwe.