Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój został zdefiniowany w Raporcie Brundtland z 1987 r. Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna przyszłość” jako „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Zrównoważony rozwój oznacza zatem, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans,...

Klauzula informacyjna Szanujemy Twoją prywatność i równie ważna jest dla nas ochrona Twoich danych osobowych, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszego formularza kontaktowego. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz...

Bezpłatny kurs komputerowy

Projekt kierujemy do osób: w wieku 25 lat i więcej (kurs jest zarówno dla seniorów jak i dla osób pracujących, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe) mieszkających w województwie zachodniopomorskim, nie mających zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jeśli podoba Ci się nasza inicjatywa - daj nam lajka, dobry komentarz i udostępnij post...

Doradztwo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Głoszenie idei wolności, równości, tolerancji, praworządności i solidarności jako podstawowych wartości współczesnego świata. Wsparcie zrównoważonego rozwoju (w dziedzinie: gospodarczej, społecznej i środowiskowej), postępu cywilizacyjnego i krzewienie demokracji w obszarze działania Stowarzyszenia. Likwidacja barier mentalnych, stereotypów, uprzedzeń, złych nawyków, fobii itp., hamujących rozwój grup społecznych i jednostek. Stałe podnoszenie świadomości społecznej...

Kim jesteśmy ?

Jesteśmy grupą kreatywnych osób, którym na sercu leży pomyślność Pomorza Środkowego. Tu mieszkamy, tu jest nasz dom i wiemy, że nikt go za nas nie urządzi. Wierzymy, że idea rozwoju zrównoważonego jest właściwą alternatywą dla naszego społeczeństwa, naszej gospodarki i środowiska naturalnego. Z tego powodu zaangażowaliśmy się w różnego rodzaju...