Głoszenie idei wolności, równości, tolerancji, praworządności i solidarności jako podstawowych wartości współczesnego świata. Wsparcie zrównoważonego rozwoju (w dziedzinie: gospodarczej, społecznej i środowiskowej), postępu cywilizacyjnego i krzewienie demokracji w obszarze działania Stowarzyszenia. Likwidacja barier mentalnych, stereotypów, uprzedzeń, złych nawyków, fobii itp., hamujących rozwój grup społecznych i jednostek. Stałe podnoszenie świadomości społecznej...