Zamówienie nr 02/2020

Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców działań  w ramach projektu „Senior-Lider” sfinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  na lata 2014-2020.  ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Instytut  Rozwoju Zrównoważonego 75-632 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 12/1a   dane: Nr KRS: 0000357049 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferent powinien przygotować ofertę do niniejszego...

Rozeznanie rynku nr 1/2020

Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców modułów warsztatowych: 1. „Zastosowanie IT w działalności NOG”, 2. „E-marketing w 3 sektorze”, 3. „Fundraising dźwignią rozwoju NGO”; koordynacji projektu; zatrudnienia specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu; opracowania i produkcji materiałów promocyjnych w ramach projektu „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora” sfinansowanego przez Narodowy...

Rozeznanie rynku nr 01/2019

Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców  warsztatów, koordynacji projektu, cateringu, zakupu cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego, projektu oraz wykonania i hostingu portalu dla seniorów, opracowania i wydruku opracowania „Nasz Koszalin” oraz opracowania, wydruku i dystrybucji gazetki „Głos Seniorów” w ramach projektu „MOSTEK” dofinansowanego  ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności...

Partner do projektu

Zarząd Instytutu Rozwoju Zrównoważonego ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu przygotowywanegow ramach konkursu nr POWER 02.16.00-IP.06-00-006/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”. Poszukujemy partnera społecznego, organizację pozarządową, uczelnię lub instytut, które w okresie ostatnich 2 lat prowadziły...

Dostawca usług cateringowych

Instytut Rozwoju Zrównoważonego z siedzibą w Koszalinie poszukuje, w związku z realizacją projektu ,,NASA Nasza Akademia Seniora Aktywnego” w ramach programu ASOS 2014-2020, dostawcy usług cateringowych na zajęcia szkoleniowe. Wymagane doświadczenie w realizacji obsługi i projektów. Termin realizacji projektu NASA: maj 2015 – grudzień 2015. Oferty wraz z załączonym cennikiem...

Koordynator projektu

Instytut Rozwoju Zrównoważonego z siedzibą w Koszalinie poszukuje, w związku z realizacją projektu ,,NASA Nasza Akademia Seniora Aktywnego”, w ramach programu ASOS 2014-2020, osoby na stanowisko koordynatora/ki projektu. Wymagane wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania projektami oraz doświadczenie w realizacji projektów. Termin realizacji projektu NASA: maj 2015 – grudzień 2015 r....

Usługa cateringowa

Instytut Rozwoju Zrównoważonego poszukuje wykonawcy usługi cateringowej. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt biuroirz@gmail.com lub pod numerem telefonu 726 531 002. Zamówienie dotyczy projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Plakaty i ulotki

Instytut Rozwoju Zrównoważonego poszukuje wykonawcy do zaprojektowania i wykonania plakatów oraz ulotek. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt: biuroirz@gmail.com lub pod numerem telefonu 726 531 002. Zamówienie dotyczy Projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Strona internetowa

Instytut Rozwoju Zrównoważonego poszukuje wykonawcy do zaprojektowania i wykonania strony internetowej. Zamównienie dotyczy Projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.