Kontakt

Instytut Rozwoju Zrównoważonego
ul. Wyspiańskiego 12/1a
75-632 Koszalin

tel. 726 531 002
tel. 795 910 300
e-mail: irzkoszalin@gmail.com