Projekty

Od 10 lat, jako stowarzyszenie, uczestniczymy w konkursach organizowanych dla organizacji pozarządowych. Z dużymi sukcesami realizujemy projekty organizowane przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jesteśmy także częstym beneficjentem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz wielu innych konkursów. Nasze duże doświadczenie daje gwarancję prawidłowego wykonania zadań projektowych.

 

 

Nasz wniosek zajął 2 miejsce na 13 aplikacji z 10 państw:

„We would like to inform you about the results of the Bike to School Grant Competition 2011.

We received altogether 13 application forms. From the submitted application forms the jury has chosen two best projects, each of them will receive 1000 euro grant.


The winning cities are:

– Tallinn (Estonia) – Tallinn Rahumae Basic School
– Koszalin (Poland) – Association Sustainable Development Institute”

Raport projektu.

W wyniku Obywatelskiego Monitoringu Sportu, przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Zrównoważonego, powstał raport rekomendujący, m.in. większy udział mieszkańców Koszalina w kształtowaniu zasad i warunków  uprawiania sportu. Projekt dotyczy wypracowania “obywatelskiego wkładu” do miejskiej polityki sportu i rekreacji w celu lepszego dostosowania oferty publicznej do potrzeb koszalinian. W wyniku zaplanowanych działań projektowych  mieszkańcy, lokalna władza oraz środowisko sportowe, wspólnie wygenerują pomysły, które następnie poddane zostaną weryfikacji z zastosowaniem technik partycypacyjnych. Pomysły te będą dotyczyć, w równym stopniu, lepszego wykorzystania obecnej infrastruktury sportowej jak i tworzenia nowej.
 
Zapraszamy na:

 1. Spotkanie dyskusyjne na podstawie techniki World Café.
 2. Spotkania w Radach Osiedlowych według techniki Future Scenario Workshop
 3. Spacery Badawcze
 4. Forum Dyskusyjne na stronie: www.sportkoszalin.pl
 5. Spotkanie podsumowujące według techniki Participatory Appraisal


Więcej na stronie: www.sportkoszalin.pl

Biuro projektu:
Instytut Rozwoju Zrównoważonego
75-632 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 12/1a
tel. 726 531 002  
www.irzkoszalin.pl

 

 

 

 

Celem projektu NASA jest zwiększenie zaangażowania społecznego 60 koszalińskich seniorów w 2015 roku. Jest to odpowiedź na zdiagnozowany problem niskiej aktywności obywatelskiej wynikającej ze słabych kompetencji obywatelskich, wykluczenia społecznego i negatywnego nastawienia do działalności społecznej. Dzięki szkoleniom językowym, komputerowym, warsztatom prawnym, obywatelskim i  ekonomicznym, trwale usunięte zostaną bariery hamujące społeczną aktywność uczestników. W wyniku warsztatów dietetycznych, treningów na Orlikach i marszach nordic walking poprawi się stan zdrowia beneficjentów projektu. Nastąpi zmiana ich nastawienia do działalności społecznej. Uczestnicy poznają system prawny RP i finansowo-podatkową stronę działalności społecznej. Samodzielnie opracują statuty i założą 3 stowarzyszenia. Poznają różne źródła i metody pozyskiwania funduszy na ich działalność, a także opracują 3 wnioski do budżetu obywatelskiego Koszalina. Nauczą się korzystać z komputera i Internetu. Koszalińscy seniorzy zostaną włączeni do nowoczesnego społeczeństwa, które wykorzystuje zdobycze technologii cyfrowej, dba o swoje zdrowie i świadomie działa na rzecz dobra wspólnego.

Uczestnicy projektu wyniosą z niego  wiarę w sens wspólnego działania, nowe kompetencje obywatelskie, językowe, prawne, ekonomiczne i technologiczne oraz praktyczne umiejętności, które pozwolą im stać się liderami aktywności społecznej w swoim środowisku. Projekt wzmocni działającą już Akademię Seniora w Koszalinie.

Szanowni Państwo!

Jeżeli jesteście zainteresowani pozyskiwaniem pieniędzy na działalność Waszej organizacji, to ta propozycja jest dla Was. Rozpoczynamy szkolenia warsztatowe pt. „Fundraising dźwignią rozwoju NGO”*), które będą obejmowały:

 • Fundraising projektowy – m.in. wyszukiwanie i pozyskiwanie środków na działalność organizacji, planowanie procesu pozyskiwania środków m.in: środki krajowe, samorządowe, unijne i mniej popularne np. fundacji prywatnych, granty bezpośrednio zarządzane przez KE, przyznawane przez wielkie korporacje (np. Google Grants), źródła finansowania, metodologia przygotowania projektów np. FIO, ASOS, RPO WZ, Społecznik, PO WER, aktualne terminy dotacyjne itd.

 

 • Zarządzanie projektami w NGO – koordynacja, monitoring i ewaluacja projektu, planowanie i realizacja wskaźników projektowych, efektywna kontrola zasobów i sprawne zarządzanie ryzykiem projektu, zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji, zasady ochrony danych osobowych w projekcie, sprawozdawczość realizacji projektu – wniosek o płatność, przejrzystość i konkurencyjność wydatków, ponoszenie wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, prawidłowe dokumentowanie procedur – kontrola projektów, najczęściej popełniane błędy, studia przypadków.

 

 • Fundraising pozaprojektowy – jak zacząć fundraising w organizacji, arsenał narzędzi fundraisingowych i ich praktyczne zastosowanie, w tym skuteczny list do darczyńcy, pozyskiwanie sponsorów i darczyńców biznesowych, w tym 7 elementów oferty sponsorskiej i pakiety sponsorskie, trendy, dobre praktyki i najczęstsze błędy w fundraisingu. Zdrowe finanse organizacji – jak dywersyfikować, stabilizować i powiększać budżet z roku na rok.

 

 • Kampanie fundraisingowe – nowoczesne mechanizmy angażowania internautów, połączone z błyskawicznymi płatnościami online: aukcje i sklepy dobra (np. serwisy: zrzutka.pl, siepomaga.pl, pomagam.pl, wspieram.to), aplikacje na Facebooka (np. Donate a Photo, Charity Miles, Ovenbits), crowdfunding, zbiórki na Facebooku, platformy peer-to-peer.

 

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, a materiał realizowany będzie w oparciu o praktyczne przykłady, dokumenty i aplikacje.

Serdecznie zapraszamy Państwa na zajęcia warsztatowe do siedziby Instytutu Rozwoju Zrównoważonego, przy ul. Wyspiańskiego 12/1a w Koszalinie, w każdy wtorek w godz. 12:00 – 13:30. Zajęcia będą trwały do końca października.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach i uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 726 531 002, pon-pt w godz. 10:00 – 16:00.

 

*) Moduł realizowany jest w ramach projektu „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i profesjonalizacja działań 30 organizacji pozarządowych z powiatu koszalińskiego, w zastosowaniu IT, e-marketingu i fundraisingu, poprzez podniesienie kluczowych kompetencji 60 uczestników, w okresie od 01.03 – 31.11.2020 r. Najważniejszym rezultatem projektu jest zwiększenie efektywności pracy i stabilności instytucjonalnej organizacji pozarządowych objętych wsparciem. W ramach projektu 30 organizacji zostało również wspomożonych o założenie lub modernizację Fanpage na Facebooku i stron www. Finalnym działaniem projektu jest film pt. „Innowacyjne NGO”, który udokumentowuje, utrwala i upowszechnia rezultaty niniejszego projektu.

Raport – Kierunki rozwoju Koszalina   

Projekt sfinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej 80 starszych mieszkańców Koszalina w 2020 roku jako odpowiedź na zdiagnozowane problemy tej grupy. W rezultacie, w ramach działań projektowych odbywają się warsztaty komputerowe, obywatelskie oraz prozdrowotne ( pt. senior-fit). Ponadto, seniorzy rozwinęli i wzmocnili swoje zdrowie fizyczne biorąc udział w zajęciach Nordic Walking i zajęciach tenisa stołowego.

Projekt „Koszalin na fali” to działanie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Działania projektowe realizowane są w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Porozumienie Koszalińskie”, liderem jest Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Koszalinie. Celem projektu jest utworzenie studia nagrań i masteringu, a co za tym idzie stworzenie portalu internetowego , który umożliwia publikację podcastów audio/video, jak również tekstów i galerii zdjęć . Dobrze wyposażone studio, wraz z jego sprawną obsługą zapewniają warunki do tworzenia ciekawego materiału do emisji. Powstają w ten sposób lokalne media internetowe z nowoczesną bazą i profesjonalna obsługą.

Treść Zakładki

Treść Zakładki

 

Wszystkich Seniorów w wieku 60+ z Koszalina i sąsiednich gmin zapraszamy do naszego nowego projektu pt. „Włączeni cyfrowo i zdrowi”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Aktywni+. Projekt obejmuje działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych. Działania skierowane są do 60 osób starszych (w wieku 60+) z Koszalina i okolic.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną nast. warsztaty:

 1. Szkolenie z obsługi sprzętu elektronicznego,
 2. szkolenie z korzystania z zasobów wirtualnych, 
 3. warsztaty aktywności fizycznej – Nordic Walking, Tenis stołowy.

Wartość dofinansowania – 156 500 zł.


Bliższe informacje i zapisy pod nr tel. 726 531 002 lub osobiście w naszym biurze przy ul. Wyspiańskiego 12/1a, w godz. 11:00 – 15:00.
Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony irzkoszalin.pl, a także glosseniorow.pl, gdzie będziemy na bieżąco publikować informacje dotyczące projektu.