Rozpoczynamy nabór organizacji pozarządowych do projektu „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora” 📣⏳

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w projekcie pt.: „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – CRSO ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych z Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Obraz może zawierać: tekst „Instytut Rozwoju Zrównoważonego FIO Zapraszamy przedstawicieli pozarządowych (członkowie, członkowiezarza pracownicy riusze), posiadających Koszalina powiatu koszalińskiego udziałuw rojekciept. "Wzrost kompetencji liderów Celem projektu wzmocnienie potencjału działań koszalińskich ganizacji pozarządowych wokresie sektora" W.projekcie.oferujemy.szkolenia_pt Zastosowanie IT w działalności NGO, E-marketing w sektorze, Fundraising dźwignią rozwoju NGO. organizacjom zaproponowane wykonanie nowych modernizacja istniejących internetowych iprofili fanpage Facebooku. Elementem projektu grywalizacja, walizacja, wktórej zwycięska organizacja otrzyma laptopa, najlepsza grupa pendrivy. Zapisy_do_projektu: Tel. 726 godz. 10:00 16:00 Mail: biuroirz@gmail.com miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia”