Zamówienia

Zamówienie nr 02/2020

Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców działań  w ramach projektu „Senior-Lider” sfinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  na lata

Czytaj więcej »

Rozeznanie rynku nr 1/2020

Rozeznanie rynku nr 1/2020.  Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców modułów warsztatowych: 1. „Zastosowanie IT w działalności NOG”, 2. „E-marketing w 3 sektorze”,

Czytaj więcej »

Rozeznanie rynku r 01/2019

Rozeznanie rynku nr 01/2019   Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców  warsztatów, koordynacji projektu, cateringu, zakupu cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego, projektu oraz wykonania i

Czytaj więcej »

Partner do projektu

Zarząd Instytutu Rozwoju Zrównoważonego ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr POWER 02.16.00-IP.06-00-006/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz

Czytaj więcej »

Dostawca usług cateringowych

Instytut Rozwoju Zrównoważonego z siedzibą w Koszalinie poszukuje, w związku z realizacją projektu ,,NASA Nasza Akademia Seniora Aktywnego” w ramach programu ASOS 2014-2020, dostawcy usług

Czytaj więcej »

Koordynator projektu

Instytut Rozwoju Zrównoważonego z siedzibą w Koszalinie poszukuje, w związku z realizacją projektu ,,NASA Nasza Akademia Seniora Aktywnego”, w ramach programu ASOS 2014-2020, osoby na

Czytaj więcej »

Usługa cateringowa

Instytut Rozwoju Zrównoważonego poszukuje wykonawcy usługi cateringowej. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt biuroirz@gmail.com lub pod numerem telefonu 726 531 002. Zamówienie dotyczy projektu realizowanego w

Czytaj więcej »

Plakaty i ulotki

Instytut Rozwoju Zrównoważonego poszukuje wykonawcy do zaprojektowania i wykonania plakatów oraz ulotek. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt: biuroirz@gmail.com lub pod numerem telefonu 726 531 002.

Czytaj więcej »

Strona internetowa

Instytut Rozwoju Zrównoważonego poszukuje wykonawcy do zaprojektowania i wykonania strony internetowej. Zamównienie dotyczy Projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Czytaj więcej »