Zapisujemy seniorów do projektu pt. „Senior-Lider” finansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020👵👴