Rozeznanie rynku nr 1/2020

Dotyczy: rozeznania rynku mającego na celu wybór wykonawców modułów warsztatowych: 1. „Zastosowanie IT w działalności NOG”, 2. „E-marketing w 3 sektorze”, 3. „Fundraising dźwignią rozwoju NGO”; koordynacji projektu; zatrudnienia specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu; opracowania i produkcji materiałów promocyjnych w ramach projektu „Wzrost kompetencji liderów 3 sektora” sfinansowanego przez Narodowy...